Zaključci XI. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Našicama je 5. listopada 2020. godine održana XI. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

  1. Napredak u provedbi Projekta Slavonija, Baranja i Srijem
U odnosu na prethodnu sjednicu Savjeta održanu u prosincu 2019. godine u Vukovaru, ostvaren je značajan napredak u ugovaranju projekata u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Od 30. studenog 2019. do 31. kolovoza 2020. ostvaren je porast ugovaranja projekata na području pet slavonskih županija od čak 5,2 milijardi kuna. U razdoblju od 18. listopada 2016. do 31. kolovoza 2020. ugovoreno je 16,53 milijardi kuna odnosno 88,16% od ciljanog iznosa (18,7 milijardi kuna). U razdoblju od 18. listopada 2016. do 30. lipnja 2020. plaćeno je 6,61 milijardi kuna odnosno 35,24% bespovratnih sredstava u odnosu na ciljani iznos.
 
  1. Dodatak broj 2. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema

Savjet prihvaća sklapanje Dodatka broj 2. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema u ukupnom iznosu 10.697.667.000,00 kuna.
 

  1. Mjere iz područja Ministarstva poljoprivrede
Kontinuirano s provedbom Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., Ministarstvo poljoprivrede intenzivira pripremne aktivnosti vezane uz programiranje novog financijskog razdoblja 2021. - 2027. Definiranjem reformi, projekata i programa doprinijet će se izradi i provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te budućih programa kohezijske politike, s posebnim naglaskom na jačanje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Savjet podržava daljnji nastavak zajedničkog djelovanja u identifikaciji projekata ruralnog razvoja i poljoprivrede od strateškog značaja za područje pet slavonskih županija.
 
  1. Dodatak Ugovoru o savjetodavnim uslugama o rastu i radnim mjestima u Slavoniji, Baranji i Srijemu i početak procesa izrade teritorijalne strategije Panonske Hrvatske
Slijedom Zaključka s X. sjednice Savjeta, potpisan je Dodatak Ugovoru između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u cilju izrade Teritorijalne strategije za Panonske Hrvatske. Savjet podržava početak aktivnosti izrade Teritorijalne strategije sukladno potpisanom Dodatku Ugovora, kojim se proširuje obuhvat teritorija s dosadašnjih pet na osam županija: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska županija.
 
  1. Savjet podržava novu Nacionalnu klasifikaciju statističkih regija Republike Hrvatske, koja uvodi sljedeće statističke regije 2. razine (NUTS 2): Panonsku Hrvatsku, Jadransku Hrvatsku, Sjevernu Hrvatsku i Grad Zagreb
Savjet smatra da nova podjela pozitivno utječe na intenzitet regionalnih potpora za poduzetnike te će pridonijeti povećanom iznosu potpora za male, srednje i velike poduzetnike na području Panonske Hrvatske. Konkretno, iznos potpora za male poduzetnike povećat će se sa 45% na 70%, za srednje poduzetnike sa 35% na 60% dok će se za velike poduzetnike povećati sa 25% na 50%. Sve navedeno pridonijet će ravnomjernom razvoju Hrvatske jer se na ovaj način ispravlja nepravda prema nerazvijenijim dijelovima Hrvatske koji će sada imati više intenzitete potpora od razvijenijih.
 
  1. Savjet podržava programiranje zasebnih prioriteta za Panonsku Hrvatsku kao i za druge NUTS 2 regije
U okviru budućeg integriranog teritorijalnog programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027., povezat će se razvojni prioriteti općina, gradova, županija, zajednice više županija ili funkcionalnih regija s pripadajućim nacionalnim prioritetima. Uzimajući u obzir njihove specifičnosti, programirat će se zasebni prioriteti za Panonsku Hrvatsku, kao i za svaku NUTS 2 regiju te njima pripadajuća sredstva. Na navedeni način omogućit će se stabilan financijski i sadržajni okvir za provedbu projekata od regionalne i lokalne važnosti, koji su potrebni za razvoj svih NUTS 2 regija u Republici Hrvatskoj.
 
  1. Dunavska strategija
Savjet podržava aktivnosti tijekom predsjedanja RH Dunavskom strategijom. Strategija je osmišljena s ciljem jačanja regionalnoga razvoja, sinergije između makro-regionalnih strategija i kohezije, te poticanja suradnje s državama u Podunavskom području. Izraženo je zadovoljstvo da je tijekom predsjedanja RH postignut konsenzus oko sadržaja Akcijskog plana kojeg čine 85 aktivnosti iz svih prioritetnih područja, koja su osnova za financiranje u budućem programskom razdoblju 2021. – 2027.
 
Ugovori vrijedni 439,5 milijuna kuna dodijeljeni nakon sjednice
Nakon sjednice Savjeta Slavonije, Baranje i Srijema u Našicama uručeno je 66 ugovora ukupne vrijednosti 439,5 milijuna kuna od čega je 315,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava.  Od toga je jedan projekt ugovoren u sklopu Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema, a dva su iz Tehničke pomoći za područje Slavonije, Baranje i Srijema.
 
Dodijelit će se  i dva ugovora o darovanju nekretnina.
 
Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u Pleternici.
 
 

Pisane vijesti