Zaključci XII. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Pod predsjedanjem predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića u Pleternici, 12. studenoga 2021. godine, održana je  dvanaesta sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Na Sjednici su predstavljene informacije o ugovorenim projektima na području Slavonije, Baranje i Srijema, Razvojnom sporazumu i Planu industrijske tranzicije Panonske Hrvatske, kao i informacije o provedbi projekata iz područja poljoprivrede te prilike za nova ulaganja iz Europskog socijalnog fonda.

  1. Napredak u ugovaranju i isplati sredstava za projekte na području Slavonije, Baranje i Srijema
 
U odnosu na prethodnu sjednicu Savjeta održanu u listopadu 2020. godine u Našicama, ostvaren je značajan napredak u isplaćenim sredstvima za projekte ugovorene na području Slavonije, Baranje i Srijema. Od 30. lipnja 2020. do U razdoblju od 18. listopada 2016. do 30. rujna 2021. isplaćeno je ukupno 10,3 milijardi kuna. Postignut je i napredak u ugovaranju projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema te je u razdoblju od 31. kolovoza 2020. do 30. rujna 2021. ostvaren porast od 2,05 milijardi kuna ugovorenih sredstava te je ukupno do sad ugovoreno 18,58 milijardi kuna.
 
  1. Rezultati Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
 
Savjet pozdravlja usvajanje nove karte regionalnih potpora koja u odnosu na prethodnu podjelu donosi promjenu u broju NUTS 2 regija, kojih će po novom biti četiri, što će omogućiti značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije. Poduzetnici iz regije Panonska Hrvatska će od 1. siječnja 2022. ostvarivati pravo na 50% regionalnih potpora što je za 25 % više nego sada. Također, pozdravlja se unaprjeđenje i donošenje novog indeksa razvijenosti kojim će se sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje imaju vrijednost indeksa veću od 103, razvrstati u područje iznadprosječne razvijenosti, dok će jedinice koje imaju vrijednost indeksa manju od 103 biti svrstane u područje ispodprosječne razvijenosti.
Posebno se ističe formiranje Integriranog teritorijalnog operativnog programa koji predstavlja novi pristup teritorijalnom razvoju. Vodeći se politikom ravnomjernog regionalnog razvoja napušta se koncept odabira pojedinih nerazvijenih područja te će se svim regijama omogućiti jednaku priliku za korištenje fondova. Definiran je način kojim će se regije razvijati intenzivnijim povezivanjem urbanih i ruralnih područja te podrškom procesu industrijske tranzicije. Također, prioritet narednog 2021. – 2027. financijskog razdoblja je realizacija strateških projekata iz Dodatka II. Razvojnom sporazumu za područje Slavonije Baranje i Srijema potpisan na prethodnoj sjednici Savjeta.
 
  1. Savjet podržava nastavak izrade nacrta Prijedloga plana za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske
Planom za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske namjerava se ojačati konkurentnost regionalnog gospodarstva putem dodatnih ciljanih ulaganja u razvoj prioritetnih sektora: prehrambeno-prerađivačka industrija, drvoprerađivačka industrija, metalo-prerađivačka industrija, sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija i sektor turizma. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za industrijsku tranziciju alocirano je ukupno 400 milijuna eura od čega 160 milijuna eura za Panonsku Hrvatsku. Glavnina će biti usmjerena na jačanje prioritetnih niša u okviru regionalnih lanaca vrijednosti s naglaskom na aktivnosti koje pokazuju potencijal za otkrivanje tehnoloških i tržišnih mogućnosti, kao i prelijevanje učinka na ostale dijelove Hrvatske.
 
  1. Nastavak ulaganja u poljoprivredu na području Slavonije, Baranje i Srijema
 
Kroz Programa ruralnog razvoja na području pet slavonskih županija uloženo je preko 5,9 milijardi kuna čime je osigurana potpora za 64 projekta izgradnje i/ili rekonstrukcije farme, 23 plastenika i staklenika, 18 projekata podizanja novih nasada, 6 uljara, 24 projekta prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda i 13 mesnica, potaknut je razvoj 1.593 mala poljoprivredna gospodarstva i 544 mlada poljoprivrednika, obnovljeno je i izgrađeno 55 dječjih vrtića, 890 projekta ulaganja u fizičku imovinu u području poljoprivrede, financirano je 11 sustava navodnjavanja, razminirano je 596 ha poljoprivrednog zemljišta, ugovoreno je 109 projekata ulaganja u obnovljive izvore energije, uloženo je u 19 projekta gradnje javnih sustav za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje, provedeno je 119 projekta za razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odobreno su 154 mikro i 342 mala zajma poljoprivrednicima kroz financijske instrumente, očuvano  je 12.784 i otvorena (ili se planira otvoriti) 3.064 radnih mjesta. U vidu uspješne provedbe poljoprivredne politike Savjet podržava daljnja sufinanciranja infrastrukturnih projekta kroz Potpore javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima koje će biti uključene u Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. godine.
 
  1. Nove prilike iz Europskog socijalnog fonda +
 
Predstavljen je napredak u ugovaranju i provedbi projekata Europskog socijalnog fonda na području pet Slavonskih županija. Ukupno je iz ESF-a ugovoreno 2,3 milijarde kuna za 912 projekata, a do sada je isplaćeno korisnicima 1,3 milijarde kuna. Kao značajni projekti istaknuti su projekti Zaželi programa (842 milijuna kuna), Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama, uspostava i rad regionalnih centara kompetencija. Savjet podržava daljnja ulaganja u vidu novog ESF+ programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Prvi nacrt programa dostavljen je u srpnju 2021. Europskoj komisiji te su u tijeku pregovori s Europskom komisijom oko sadržaja programa. Hrvatska na raspolaganju ima 2,2 milijarde eura za ulaganja u poticanje zapošljavanja, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje najranjivijih skupina u društvu te u zdravstvo u novom sedmogodišnjem razdoblju. Poseban naglasak bit će na zapošljavanju mladih te na ulaganju u suzbijanje dječjeg siromaštva i materijalne deprivacije.
 
Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održati će se u Okučanima u Brodsko-posavskoj županiji.
 

Pisane vijesti | Priopćenja