Završio summit Vijeća Europe

Predsjednici država i vlada 46 članica Vijeća Europe završili su u utorak u Varšavi 3. summit te najstarije političke organizacije na svijetu usvajanjem Varšavske deklaracije i Akcijskog plana, opsežnog dokumenta u kojem su odredili načine budućeg djelovanja VE u kontekstu dubokih promjena diljem europskog kontinenta.

VARŠAVA, 17. svibnja 2005. (Hina) - Predsjednici država i vlada 46 članica Vijeća Europe završili su u utorak u Varšavi 3. summit te najstarije političke organizacije na svijetu usvajanjem Varšavske deklaracije i Akcijskog plana, opsežnog dokumenta u kojem su odredili načine budućeg djelovanja VE u kontekstu dubokih promjena diljem europskog kontinenta.

Varšavski je skup, zbog činjenice da je prvi put na jednom mjestu okupio sve europske zemlje, osim Bjelorusije, nazvan "Summitom europskog jedinstva", a glavna njegova poruka upravo je apsolutno jedinstvo Europe, koje izvire iz temeljnih vrijednosti sadržanih u Statutu VE - ljudskih prava, demokracije i pravne države - na kojima će se nastaviti gradnja Europe bez crta podjele.

Posebna je pozornost pridana osiguranju dugoročne učinkovitosti Europske konvencije o ljudskim pravima, pri čemu su se zemlje članice obvezale na žurnu provedbu opsežnog skupa mjera usvojenih prije godinu dana u cilju poboljšanja rada Europskog suda za ljudska prava, uključujući i ratifikaciju Protokola 14 Konvencije za najviše godinu dana.

U tom je cilju uspostavljena i Skupina mudrih osoba koja ce izraditi globalnu strategiju za dugoročnu učinkovitost tog sustava.

Predsjednici država i vlada donijeli su i niz odluka kojima se snaži demokracija, dobra uprava i pravna država, ponovili nužnost međukulturnog i međuvjerskog dijaloga te se suglasili oko potrebe daljnjeg doprinosa VE međunarodnim naporima u borbi protiv novih prijetnji poput terorizma, korupcije i organiziranog kriminala, trgovine ljudima, cyberkriminala ili bioetike.

Tijekom summita rečeno je da su izazovi današnjice globalni izazovi, pa i rješenja za njih, da bi bila učinkovita, moraju biti plod usklađenih napora s više strana. Zato je međuinstitucionalna suradnja i na europskoj i na svjetskoj razini bila jedna od odrednica cijelog summita, čiji su sudionici pozdravili usvajanje Zajedničke deklaracije VE i OESS-a o suradnji te usvojili Naputak za jačanje partnerskog odnosa s Europskom unijom.

Zajedničku deklaraciju VE i OESS-a potpisali su slovenski ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel u ime OESS-a i poljski mu kolega Adam Rotfeld u ime Vijeća Europe.

Istodobno su sudionici luksemburškog premijera Jean-Claudea Junckera, zadužili da osobno izradi izvješće o budućim odnosima EU i VE, temeljeno na odlukama varšavskog summita.

Varšavska deklaracija, usvojena na kraju sastanka, omogućit ce snaženje sveeuropske suradnje i solidarnosti, a istodobno usvojeni Akcijski plan vrlo precizno tumači načine kako postići četiri glavna cilja:

- promicanje zajedničkih temeljnih vrijednosti - ljudskih prava,
pravne države i demokracije


- jačanje sigurnosti europskih građana

- izgradnju humanije i povezanije Europe

- jačanje suradnje i interakcije s drugim međunarodnim i europskim
organizacijama i institucijama


Ministarski odbor i glavni tajnik VE zaduženi su za transparentnu i učinkovitu provedbu Akcijskog plana.

Od triju konvencija Vijeća Europe ponuđenih na potpisivanje, onu o borbi protiv terorizma potpisalo je 18 zemalja članica, onu o pranju novca 11 a o borbi protiv trgovine ljudima 14.

Prvu i treću potpisala je i Hrvatska.

Jedna je članica potpisala i Protokol 14, a tri su ga ratificirale.

Na kraju summita predsjedanje Ministarskim odborom VE od Poljske je preuzeo Portugal.Pisane vijesti