Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja: Šime Jerčić

Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Tel: (01) 4569-557
Fax: (01) 4569-383
E-mailured@ukovz.gov.hr

Ured Komisije je stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane uz odnose s vjerskim zajednicama. Djelokrug Ureda je definiran Uredbom o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama ("Narodne novine" broj 126/2013 i 145/2013). Uz ravnatelja, u Uredu su zaposlena dva viša savjetnika. 

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:

  • poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite prava vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
  • surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i drugim institucijama, u radu na ostvarivanju prava vjerskih zajednica
  • prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s ostvarivanjem prava vjerskih zajednica, a koje su potrebne za rad Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
  • vodi evidenciju o vjerskim blagdanima vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te u ime Vlade Republike Hrvatske i Komisije za odnose s vjerskim zajednicama upućuje prigodne čestitke
  • priprema nacrte akata i prati izvršavanje financijskih obveza Republike Hrvatske prema vjerskim zajednicama utvrđenih državnim proračunom Republike Hrvatske
  • priprema i u ime predsjednika Komisije za odnose s vjerskim zajednicama saziva sjednice Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

Financijski dokumenti Ureda: 

 
  • OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024
Izvješće o isplatama za siječanj 2024.
Izvješće o isplatama za veljaču 2024. 
Izvješće o isplatama za ožujak 2024.
Izvješće o isplatama za travanj 2024. 
Izvješće o isplatama za svibanj 2024.

 
​