Uži kabinet

Slika /Kako funkcionira Vlada/1 Vlada/Uzi-kabinet-novo.jpg

Članovi Užeg kabineta su predsjednik i dva potpredsjednika Vlade.

Uži kabinet:

  • predlaže provedbu politike Vlade,
  • prati ostvarivanje programa rada Vlade,
  • razmatra važne zakonske prijedloge prije sjednice Vlade i
  • usklađuje rad članova Vlade. 

Na sjednicu Užeg kabineta mogu biti pozvani i ostali članovi Vlade, kao i druge osobe koje odredi predsjednik Vlade. Uži kabinet obvezno razmatra nacrte sistemskih zakonskih prijedloga i programske materijale kojima se mijenjaju bitni elementi sustava, a prije njihovog uvrštavanja u dnevni red sjednice Vlade.