Podaci o posebnim savjetnicima i članovima savjeta predsjednika Vlade

Sukladno odredbi članka 23. stavka 9. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22) Vlada objavljuje podatke o posebnim savjetnicima i članovima savjeta predsjednika Vlade.