226. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog zaključka o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19
 
2.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj
 
3.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (EU)
 
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2019. godini
 
9.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu (EU)
 
10.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara  
 
11.       Prijedlog zaključka o povećanju alokacije za projekt "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP)"
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 
14.       Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2020. godini
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
15.1.    Prijedlog zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)        
15.2.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                  
15.3.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                          
15.4.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                  
15.5.    Prijedlog zakona o dopunama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)
15.6.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                          
15.7.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                        
15.8.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                                                    
15.9.    Prijedlog zaključka o uvođenju bankovnih kartica za blokirane građane za vrijeme bolesti COVID-19 (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                              
15.10.  Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                   
15.11.  Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine
           
16.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a) Peđe Grbina, u vezi sa stanjem u Odgojnom domu Mali Lošinj         
            b) Snježane Sabolek, u vezi s Izvješćem V. evaluacijskog kruga GRECO-a.               
 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                  
 
1.            Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
 
2.         a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
            b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.