271. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti (EU)

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (EU)

4.    Prijedlog strategije pametne specijalizacije do 2029.

5.    Prijedlog zaključka o Pilot-projektu besplatnoga željezničkog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina

6.    Prijedlog odluke o određivanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama investitorom provedbe izgradnje višestambenih zgrada za privremeno zbrinjavanje u k.o. Petrinja

7.    Prijedlog odluke o uspostavljanju državnih linija

8.    a)    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu
       b)    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek, radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu

9.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Split da po provedenom postupku javne nabave sklopi ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradske luke Split
       b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. i 2025. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradske luke Split po provedenom postupku javne nabave

10.  a)    Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za gradnju aluminijskih brodica za traganje i spašavanje
       b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i  infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna  Republike Hrvatske u 2025., 2026., 2027. i 2028. godini, za sklapanje ugovora o gradnji aluminijskih brodica za traganje i spašavanje

11.    Prijedlog odluke o uplati sredstava društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provedbe poticanja ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama

12.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o statističkom prijenosu električne energije iz obnovljivih izvora energije

13.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ za sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekta „Sanacija vršnog dijela glavne prilazne ceste Parku“

14.    Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2024. godini

15.  a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kraljevici za zaduženje kod  Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
       b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Gornja Stubica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       c)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

16.  a)    Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije za godine 2023. - 2025.
       b)    Prijedlog zaključka u vezi s Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske za razdoblje 2023. - 2026.                         
       c)    Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i savezne ministrice obrane Republike Austrije o suradnji u vojnim pitanjima
       d)    Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Republike Hrvatske i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj o članstvu Republike Hrvatske u Radnoj skupini OECD-a protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama
       e)    Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom između Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Gruzije

17.    Prijedlog zaključka o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

18.    Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

19.    Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2022. godini

20.    Izvješće o provedbi Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. s pogledom do 2060.), za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

21.  a)    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
       b)    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći

22.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnom okupljanju (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)

23.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)      Zvonimira Troskota, u vezi sa suradnjom društva HEP d.d. i odvjetničkog ureda
b)      Bojana Glavaševića, u vezi s humanitarnom i razvojnom pomoći Palestini te pomoći stradalima u napadima na Izrael.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
       a)    Vijeće za okoliš (ENVI), 18. prosinca 2023.
       b)    Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. prosinca 2023.

2.    Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2021/2198, u vezi s reguliranim profesijama

3.    Poziv Ustavnog suda Republike Hrvatske, za dostavu prethodnih obavijesti vezanih uz prijedlog Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske, za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije („Narodne novine“, broj 18/22.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

4.    a)    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)
       b)    Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

5.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. - usmeno izvješće

6.    Kadrovska pitanja

7.    Informacije, pitanja i prijedlozi.