1. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.         Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća, održanog 20. i 21. listopada 2016. godine  
 
2.         Prijedlog zaključka o započinjanju konzultacija s državama članicama Europske unije i Europskom komisijom vezano za zaštitu interesa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
 
3.         Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
 
4.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
               
5.         Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske
              
6.         Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko- socijalnom vijeću
                                                                                                                     
7.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
 
8.         Prijedlozi odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću:
 
            a)   na automatima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT – IMPORT d.o.o.
            b)   u casinima trgovačkom društvu GLOBUS IGRE d.o.o.                       
 
9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane
 
10.       Predstavljanje porezne reforme.
 
O točkama 1. i 10. bit će podneseno usmeno izvješće.


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Kadrovska pitanja
2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.