10. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.    1.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu
 
        1.2.       Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu, s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu za:
 
                        a)         Hrvatske vode
                        b)         Hrvatske ceste
                        c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)        Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)        Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        f)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
       1.3.        Nacrt prijedloga državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu, s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu (konsolidirano)
 
       1.4.           Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu, s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu
 
       1.5.           Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu po korisnicima proračuna – prilog 
 
      1.6.            Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji – prilog
 
      1.7.            Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja – prilog
 
      1.8.            Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu po svim izvorima financiranja – prilog
 
      1.9.            Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (analitika) – prilog
 
    1.10.            Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu – prilog
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike   Hrvatske za 2017. godinu
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
     
7.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva Vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
8.         Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2017. godinu
 
9.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
 
10.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu
 
11.       Prijedlog odluke o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ALTERA GAME d.o.o.
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bukovlje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
             b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d.                                                                                         
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini, za izvođenje radova na izgradnji zapovjedne građevine u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji
 
14.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za listopad 2016. godine
 
15.       Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2015. godinu   
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u 2016. godini           
 
17.       a)         Prijedlog odluke o naknadi za rad u komasacijskom povjerenstvu županije, Grada Zagreba i velikog grada
             b)        Prijedlog odluke o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Zagrebačku županiju, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu                                                                       
 
18.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi
 
19.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske
 
20.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja 
 
21.       Prijedlog uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 
22.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)
 
23.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a 
 
24.       Prijedlog odluke o pristupanju Republike Hrvatske Sporazumu o uspostavi Namjenskog fonda Europske unije za Kolumbiju i njegovim unutarnjim pravilima

25.          Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja i amandmana Hrvatskome saboru

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)        Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. prosinca 2016. godine
            b)        Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanje potrošača (EPSCO), 8. prosinca 2016. godine
            c)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 12. i 13. prosinca 2016. godine                                                                                                           
            d)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. prosinca 2016. godine                       
            e)         Vijeće za opće poslove (GAC), 13. prosinca 2016. godine                           
 
2.         Prijedlog zaključka u vezi s pokretanjem postupka zbog teške povrede službene dužnosti  
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                                                 
 
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.