101. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

 
1.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu
                                                                                                                                        
2.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                  
 
3.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova
        
4.          Nacrt prijedloga zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (EU)             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (EU)       

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

7.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću      

8.        a)  Nacrt konačnog prijedloga zakona o područjima i sjedištima sudova

           b)  Nacrt konačnog prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
                
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnom odvjetništvu                     
 
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o Državnoodvjetničkom vijeću             
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju          
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Dubrovnik foruma 2018. godine                                              
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja
 
14.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                                  
 
15.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod                                                      
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Varaždinskoj županiji za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                        
 
17.        Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)        Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                       
 b)        Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja odredbe Kaznenog zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Goran Dodig, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                                              
18.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za travanj 2018. godine                                    
 
19.       Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2017. godinu
       
20.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju Konvencije 
       
21.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta te potpisivanja Dogovora između nadležnog tijela Republike Hrvatske i nadležnog tijela Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni izvješća po državama                                                                                              
 
22.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti 
             
23.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom 1. sastanka Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine       

24.       Prijedlog uredbe o objavi Dodatnog protokola između Republike Hrvatske i Republike Moldove o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

    

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. lipnja 2018. godine                                                                                     
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Generalnog konzulata (tajno)            
 
3.        a)          Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                   
                                           
4.         Kadrovska pitanja
 
5.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti