103. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)                                 
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima(EU)   
                  
3.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (EU)                                                                             
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji                                                                                       
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji                                  
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata                                                                                              
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zakladi vojne solidarnosti                       
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o lučkim kapetanijama (EU)                                 
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu(EU)      
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU) 
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)
 
12.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći                                  
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama                                                                                 
 
14.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju                                                                                            
 
15.       Prijedlog odluke o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine                                                                                                
 
16.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupaka za sklapanje memoranduma o suglasnosti o provedbi:
 
a)         EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske
b)         Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske                        
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za sklapanje ugovora za sufinanciranje projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima                                                                      
 
18.       a)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“
b)        Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju                      
 
19.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u 2018. godini 
            b)   Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2017. godinu
                                                                                                                  
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za podnošenje kandidature za organizaciju Svjetskog prvenstva u reliju - World Rally Championship (WRC) u Republici Hrvatskoj 2019. i 2020. godine                                                                                     
 
21.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline                                                                                
 
22.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala                                                                                 
 
23.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova                                           
 
24.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport                                                                             
 
25.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)
                                                                                                                 
26.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a).         
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         a)    Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 28. i 29. lipnja 2018. godine 
            b)        Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća – članak 50., 29. lipnja 2018. godine                                                                               
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                          
                                             
3.      Kadrovska pitanja
 
4.        Informacije, pitanja i prijedlozi.