107. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (EU)
          
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (EU)                                                                                                           
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (EU)                                                       
             
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (EU)                                                                                                            
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (EU)
      
6.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Vinkovci Gradu Vinkovcima 
 
7.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Kršan Općini Kršan, u svrhu osnivanja Proizvodno poslovne zone Kršan Istok s Centrom Agropoduzetništva             
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu
                                                                                                                                
9.         Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2017. godinu               
 
10.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
b)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
            c)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika
d)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
e)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
                                                                                                                                 
11.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju dokumenta - Politika otvorenih podataka          
 
12.       a)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
b)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske                    
                                                                    
13.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
                                                                                                                                   
 
14.        Prijedlog uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela
 
15.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika                      
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Obrovcu za zaduženje kod Kreditne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                                                
 
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
17.1.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić)                            
17.2.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)          
17.3.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)             
17.4.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru) 
  
17.5.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)                                                                              
17.6.    Prijedlog zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                                                              
17.7.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strancima (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU u Hrvatskome saboru)                                 
17.8.    Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2017. godini
17.9.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                                                   
 
18.       Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2017. godinu                                                              
 
19.       Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti za 2017. godinu                                                              
 
20.       Izvješće o provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020., za 2017. godinu                                                  
 
21.       Godišnje izvješće  o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. godinu                                                                                                                  
 
22.       Izvješće o radu Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2017. godinu  
         
23.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji                                           
 
24.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 
b)         Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                                               
 
25.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad humanitarnom utrkom Mliječna staza (Zagreb, 9. rujna 2018. godine).                                   Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove – čl. 50. (GAC Art. 50), 20. srpnja 2018. godine                                                                             
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                    
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                          
4. Kadrovska pitanja
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti