108. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Nacrt prijedloga zakona o opskrbi krvnim pripravcima (EU) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (EU) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaPrijedlog nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005. – 2010.Prijedlog ugovora između Republike Hrvatske i Grada Zagreba o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, Hrvatskom Caritasu, kao pomoć stanovništvu Islamske Republike Pakistan, ugroženom posljedicama potresa Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o financiranju dogovorenog između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o bespovratnim sredstvima pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku koja se usmjeravaju u program "Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci-Tovarnik-državna granica" u Vukovarsko-srijemskoj županiji Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanju Memoranduma o financiranju dogovorenog između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o bespovratnim sredstvima pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku koja se usmjeravaju u program razvoja vodoopskrbe i odvodnje Grada Karlovca, u Karlovačkoj županiji Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o programu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima za provedbu "Pretpristupne pomoći Danske Hrvatskoj za razdoblje 2005. – 2007." Prijedlog za prihvaćanje Nacrta zajedničke izjave o ponovnoj uspostavi veze skelom između Vukovara i Vajske, između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Nizozemske Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za dopunske izbore predstavnika nacionalnih manjina i pripadnike hrvatskoga naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave u dane izboraPrijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Veljku Rogošiću za osobito športsko postignuće Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad međunarodnom konferencijom "Intermodalni prijevoz u jugoistočnoj Europi"

Nacrt prijedloga zakona o opskrbi krvnim pripravcima (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005. – 2010.

Prijedlog ugovora između Republike Hrvatske i Grada Zagreba o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama

Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, Hrvatskom Caritasu, kao pomoć stanovništvu Islamske Republike Pakistan, ugroženom posljedicama potresa

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o financiranju dogovorenog između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o bespovratnim sredstvima pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku koja se usmjeravaju u program "Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci-Tovarnik-državna granica" u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanju Memoranduma o financiranju dogovorenog između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o bespovratnim sredstvima pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku koja se usmjeravaju u program razvoja vodoopskrbe i odvodnje Grada Karlovca, u Karlovačkoj županiji

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o programu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima za provedbu "Pretpristupne pomoći Danske Hrvatskoj za razdoblje 2005. – 2007."

Prijedlog za prihvaćanje Nacrta zajedničke izjave o ponovnoj uspostavi veze skelom između Vukovara i Vajske, između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Nizozemske

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske

Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za dopunske izbore predstavnika nacionalnih manjina i pripadnike hrvatskoga naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave

Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave u dane izbora

Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Veljku Rogošiću za osobito športsko postignuće

Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad međunarodnom konferencijom "Intermodalni prijevoz u jugoistočnoj Europi"

Dokumenti