11. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                                   
 
2.         Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.                                                                                                 
 
3.         Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije       
 
4.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                                  
 
5.          Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave                                                                                              
 
6.          Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport  
        
7.         a)         Prijedlog odluke  o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split  i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini

b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split  i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini                                           
 
8.         Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2015. godinu s Financijskim izvješćem                                                                                         
 
9.         Programski i financijski izvještaj Zaklade „Kultura nova“ za 2015. godinu
                  
10.       Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2015. godinu
                                                                                                                     
11.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina                                                                                                         
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za implementaciju Direktive o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR).     
 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:                       

 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 15. prosinca 2016. godine
                                                                                                                                   
2.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 19. prosinca 2016. godine
                                                                                                                                        
3.         Izjašnjenje o amandmanima podnesenim na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
 
4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti