110. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Točka 1.
  1. Analiza državnog portfelja s osvrtom na rezultate privatizacije, s prijedlogom zaključaka
  2. Prijedlozi zaključaka u vezi s upravljanjem državnom imovinom
 2. Izvješće o provedbi reforme mirovinskog sustava
 3. Nacrt prijedloga zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
 4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku
 5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu
 6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravljanjima javnim ustanovama u kulturi
 7. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave
 10. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Konavle
 11. Točka 11.
  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o prijenosu dionica Pliva d.d., Zagreb iz portfelja Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju dionica trgovačkih društava Turisthotel - Paklenica d.d., Starigrad i velebit d.d., Karlovac iz portfelja Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
 13. Točka 13.
  1. Prijedlog Uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye/Goričan
  2. Prijedlog Uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država
 14. Prijedlog Uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka
 15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Tima za međunarodnu suradnju u obrazovanju, čuvanju uspomene i istraživanju holokausta
 16. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
 17. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i dohodak od otuđenja imovine


Točka 1.
 1. Analiza državnog portfelja s osvrtom na rezultate privatizacije, s prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlozi zaključaka u vezi s upravljanjem državnom imovinom


Analiza državnog portfelja s osvrtom na rezultate privatizacije, s prijedlogom zaključaka

Prijedlozi zaključaka u vezi s upravljanjem državnom imovinom

Izvješće o provedbi reforme mirovinskog sustava

Nacrt prijedloga zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravljanjima javnim ustanovama u kulturi

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog rješenja o imenovanju ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave

Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Konavle

Točka 11.
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o prijenosu dionica Pliva d.d., Zagreb iz portfelja Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju dionica trgovačkih društava Turisthotel - Paklenica d.d., Starigrad i velebit d.d., Karlovac iz portfelja Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje


Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o prijenosu dionica Pliva d.d., Zagreb iz portfelja Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju dionica trgovačkih društava Turisthotel - Paklenica d.d., Starigrad i velebit d.d., Karlovac iz portfelja Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Točka 13.
 1. Prijedlog Uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye/Goričan
 2. Prijedlog Uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država


Prijedlog Uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye/Goričan

Prijedlog Uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država

Prijedlog Uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Tima za međunarodnu suradnju u obrazovanju, čuvanju uspomene i istraživanju holokausta

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i dohodak od otuđenja imovine