112. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (EU)      
                                              
2.         Nacrt prijedloga zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (EU)           
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (EU)                                     
 
4.         Prijedlog protokola o postupanju prema djeci bez pratnje                                 
 
5.         Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. - 2017. godine                                            
 
6.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja, Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje Ugovora o obavljanju usluge prijevoza za provedbu projekta „Posjet Vukovaru učenika 8. razreda“                                       
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2028. godine, za sklapanje Ugovora za nabavu izrade, najma i održavanja balističkih zaštitnih prsluka                                   
 
                                                            
7.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
  1. Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za zaduženje kod Addiko Bank d.d., Zagreb
  2. Gradu Kutini, za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
  3. Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
  4. Krapinsko-zagorskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                                                                    
 
8.         Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
          
9.         Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini                                                                                                     
 
10.       Izvješće o primjeni Odluke o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom u 2017. godini                                               
 
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito      stečene imovine (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                                                                    
            b)        Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2017. godinu                                                                                            
 
12.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2017. godinu
                                                                                                                                          
13.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o socijalnoj sigurnosti                                
 
14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

14.1. Mire Bulja, u vezi s društvom Dalmatinka nova d.d. "u stečaju"
14.2. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s Rafinerijom nafte Sisak
14.3. Peđe Grbina, u vezi s osnovnom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
14.4. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s društvom Petrokemija d.d.
14.5. Domagoja Hajdukovića, u vezi s angažmanom agencija za istraživanje tržišta
14.6. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s pravosudnom, tržišnom, financijskom, turističkom, radnom, sanitarnom (veterinarskom) i carinskom inspekcijom
14.7. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s istraživanjem umjetne inteligencije        

                                                                                                    
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava                                        
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                            
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu –usmeno izvješće                                                                                                    
             
4. Kadrovska pitanja
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.

 
 

Dokumenti