113. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
       
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (EU) 
             
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
                                                                                                                                   
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske      
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske                                             
 
6.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
a)         Ministarstvu zdravstva, za Klinički bolnički centar Zagreb, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2023. godine za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi roba za nabavu linearnog akceleratora i sustava za planiranje radioterapije za Klinički bolnički centar Zagreb                                         
 
b)         Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju nastavka izgradnje nove građevine Osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec
                                                      
 7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera" o prijenosu prava vlasništva 158 stambenih jedinica iz područja posebne državne skrbi naselja Mukinje i naselja Jezerce Republici Hrvatskoj, te o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja stambenih jedinica na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje                                       
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda (EU)
            
9.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava                                                                          
 
10.       Prijedlog odluke o sudjelovanju policijskog časnika za vezu u aktivnostima suradnje s policijama država članica Europske unije i drugih država                                              
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sukošan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                                       
                                           
12.       Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2017. godinu                               
 
13.       Izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu            
 
14.       Izvješće o radu Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova za 2017. godinu
   
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Latvije                                                                                           
16.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom "Hrvatska glagoljica" (Zagreb, 6. studenoga do 15. prosinca 2018. godine)          
     
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

17.1.      prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka, u vezi s mogućnosti glasanja na izborima                                                                                                                        

17.2.      doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s dugom u sustavu zdravstva    

17.3.      doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s dugom prema veledrogerijama   

17.4.      Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s prostornim kapacitetima za smještaj izbjeglica/ migranata                                                                                           

17.5.      doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s terapijom djece koja boluju od spinalne mišićne atrofije i drugih rijetkih bolesti                    

17.6.      Davora Vlaovića, u vezi s uvrštavanjem projekta Geotermalni izvori u projekt Slavonija i Baranja.      Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na repliku Europske komisije pred Sudom Europske unije                                                                          
 
2.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu                                                 
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec kolovoz – usmeno izvješće      
                                                                                                   
4.        a)   Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
            b)  Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                        
                                           
5.          Kadrovska pitanja
 
6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti