12. sjednica Vlade Republike Hrvatske

   Dnevni red otvorenog dijela sjednice

 
1.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za   razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine       
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                
 
3.         Prijedlog uredbe o poticanju ulaganja (EU)                                    
 
4.         Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2015. godinu – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                             
 
5.         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a i Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a           
 
6.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda                                                                         
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                          
           
8.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova.             

9.         DOPUNSKA TOČKA Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine  
                                                    
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

 

1.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
2.         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za sklapanje ugovora (povjerljivo)
                                                                                                                                
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Dokumenti