120. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Središnjem registru državne imovine     
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora                                                                  
3.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima                                                                                                               
4.         Nacrt prijedloga zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe              
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (EU)          
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (EU)       
7.         Izvješće Ministarstva financija o očekivanim fiskalnim učincima po aktivnim državnim jamstvima odobrenim društvima Uljanik Grupe                                 
8.         Izvješće o primjeni Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku u trgovačkom društvu Agrokor d.d. 
9.         a)         Prijedlog uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
b)        Prijedlog uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
c)         Prijedlog uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske  u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
d)        Prijedlog uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika
državnog proračuna te drugih osoba
e)         Prijedlog uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima                 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka                                                                                                           
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi i osiguravanju dostupnosti inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa u 2018. godini                                                                                                          
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2023. godine za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora                                                                        
13.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za prihvaćanje :
a)      Pisma ponude i prihvaćanja HR-R-FIL EDA za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior
b)        Dopune broj 1 Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-IAD EDA za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior
c)        Dopune broj 1 Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-UBJ OH-58D Kiowa Warrior za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere Kiowa Warrior
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Desinić za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                   
15.       Prijedlog odluke o izmjeni  Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima 
16.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini                 
17.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora temeljem provedenog postupka javne nabave o najmu ispisnih uređaja i upravljanja ispisom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 36  mjeseci                                                                                                                                    
18.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj   djelatnosti                                                                                                 
b)         Konačni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti                                  
19.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport                                                                                                                               
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Fidžija o ukidanju viza za određene kategorije državljana Republike Hrvatske i državljana Republike Fidžija           
21.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 a)        Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta u Vilniusu, Republika Litva, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti                                                        
b)        Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Makedonije o školovanju kadeta Ministarstva obrane Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Vojno inženjerstvo“ Sveučilišta u Zagrebu     
c)        Protokolom između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Paname o uspostavi mehanizma političkih konzultacija                                            
 22.      Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem stote obljetnice završetka Prvog svjetskog rata (Varaždin, 9. do 11. studenoga 2018. godine)                                                                                          
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                     
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
            a)        Zahtjev u vezi s podneskom Građanske Inicijative "Istina o Istanbulskoj" za sudjelovanjem u procesu provjere potpisa za raspisivanje državnog referenduma o otkazivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji                                        
b)        Zahtjev u vezi s podneskom Građanske Inicijative „Narod odlučuje“ pod nazivom: „Ustavna tužba protiv odluke Ministarstva uprave i šutnje Vlade Republike Hrvatske; predstavka Ustavnom sudu Republike Hrvatske protiv postupanja Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva uprave i zahtjev za provođenjem nadzora nad ustavnošću i zakonitošću državnog referenduma i zaštitom Ustava u vezi s obvezom Sabora da raspiše referendum u skladu s člankom 87. stavkom 3. Ustava Republike Hrvatske“                                                  
2.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                                                   
3.         Kadrovska pitanja
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.