121. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


Prijedlog nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici HrvatskojNacrt prijedloga zakona o investicijskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o obveznim osiguranjima u prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaNacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbamaNacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaNacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaNacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola iz 2003. uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakonaPrijedlog za potpisivanje dokumenta "Skopska deklaracija - Zdravstveni i gospodarski razvoj u Jugoistočnoj Europi u 21. stoljeću"Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanjuPrijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.)Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Prijedlog nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

Nacrt prijedloga zakona o investicijskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o obveznim osiguranjima u prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola iz 2003. uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog za potpisivanje dokumenta "Skopska deklaracija - Zdravstveni i gospodarski razvoj u Jugoistočnoj Europi u 21. stoljeću"

Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.)

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Dokumenti