129. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 

1.         Nacrt prijedloga zakona o tržištu rada, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 
 
2.        Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                     
 
3.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu                                                                                      
 
4.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)
 
5.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o sudskim pristojbama                              
 
6.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (EU)                                                                                        
 
7.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (EU)                                           
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
                                           
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                               
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona     
 
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/B                                                                    
13.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije   
                                                                                                                               
14.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost                        
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu uprave za sklapanje dodatka Ugovoru o obavljanju poslova operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava unutar sustava e-Građani                                        
 
16.        Prijedlog odluke o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.                                                                                      
                                   
17.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak:
 
a)         Općini Tučepi
b)         Općini Stubičke Toplice                                                                                       
 
18.     Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
          a)           Konačni prijedlog zakona o Državnom inspektoratu                                   
          b)           Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima                                                                                 
          c)           Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima                                                                                     
          d)           Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima                                                                               
          e)           Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji                     
         
19.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2017. godinu                      
 
20.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima
 
 
21.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu                                           
 
22.       Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za praćenje i provedbu projekta utvrđivanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj                                                                  
 
23.       Izvješće o uvidima u potpise birača koji su proglašeni neispravnim odnosno nevažećim iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“
                                                                                                                                 
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta za sastanak Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 6. i 7. prosinca 2018. godine      
b)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 6. i 7. prosinca 2018. godinu                     
c)          Vijeće za vanjske poslove (FAC), 10. prosinca 2018. godinu
d)         Vijeće za opće poslove (GAC), 11. prosinca 2018. godinu     
 
2.        Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018., za mjesec studeni 2018. – usmeno izvješće                                                                                    
 
3.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                    
 
4.Informacije, pitanja i prijedlozi.