13. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:  

1. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ravnopravnosti spolova (EU)

3. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2015. godinu
b) Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2015. godinu
c) Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2015. godinu

4. Prijedlog odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine

6. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Općini Skabrnja, za sufinanciranje izgradnje općinske zgrade s Memorijalnim centrom u Škabrnji

7. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:

a) Gradu Zagrebu za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka
b) Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split
c) Općini Sveta Nedelja za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
d) Općini Sveti Juraj na Bregu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. 2

8. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o financiranju za "Interreg - IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014 - 2020"

9. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Devetom međunarodnom konferencijom „Sigurnost gradova - SIGG 2017.: Adriatic City Security Conference 2017." (16. i 17. ožujka 2017. godine)

10. a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama.

Dokumenti