139. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izmjene prostornih jedinica za statistiku 2. razine                                                                                                                        
                                                                                                            
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA-Industrije nafte d.d., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                  
 
4.         Prijedlog zaključka o izradi Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021. godine 

5.         Prijedlog odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu                                                                                            
       
6.         Prijedlozi uredbi o osnivanju:
 
a)         Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
b)         Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
c)         Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
d)         Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split             

7.         Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača                                       
 
8.         Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji „Hotela Hrvatska“ u Baškoj Vodi                                                                                                                  
 
9.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za prodaju udjela Republike Hrvatske na nekretnini u zajedničkom vlasništvu država sljednica bivše SFRJ u Japanu      

10.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, za raspolaganje nekretninom u suvlasništvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, radi sklapanja ugovora o diobi nekretnine                                                                                                        
        
11.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti                                                                              
 
12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
12.1.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (predlagatelj: Arsen Bauk, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                       
12.2.    Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu                 
12.3.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna
12.4.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017.            
12.5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica                  
12.6.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
12.7.    Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima                                                           
12.8.    Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine                                            
 
13.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom                                                                                    
                                    
14.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ekvadora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
      
15.       Prijedlog uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2017. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima               
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i športa Države Katara o suradnji u području športa                                                           
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

17.1.    Ranka Ostojića, u vezi s utjecanjem uvjeta stanovanja na zdravlje stanovnika
17.2.    Peđe Grbina, u vezi s ograničenjem ovrhe
17.3.    Ranka Ostojića, u vezi s analizom prezaduženosti u Republici Hrvatskoj
17.4.    prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića, u vezi s nagodbom vjerovnika u slučaju Agrokor
17.5.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s vjerovnicima trgovačkog društva Agrokor d.d.
17.6.    Peđe Grbina i Damira Tomića, u vezi s društvom Petrokemija d.d.
17.7.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s obračunom usluga
17.8.    Ranka Ostojića, u vezi s naknadama za umanjenje kvalitete življenja
17.9.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s poslovanjem tvrtke RIZ - ODAŠILJAČI d.d.
17.10.  Ivana Pernara, u vezi s potraživanjima radnika
17.11.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s testom razmjernosti i javnog interesa

                                                                                                                                                                              
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
                                                                        
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 28. siječnja 2019. godine                                                                        
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske (tajno)                                                                             
3.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)          
 
4.         Kadrovska pitanja  

5.        Informacije, pitanja, prijedlozi