141. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o športu
 3. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2006. godinu
 4. Izvješće o radu Savjeta prostornog uređenja Države za 2005. godinu
 5. Točka 5.
  1. Izvješće o obavljenim aktivnostima nositelja zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini
  2. Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini
 6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo"
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o darovnici Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za sufinanciranje Projekta razvoja sustava socijalne skrbi
 9. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanju i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 10. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji na područjima znanosti i tehnologije
 11. Prijedlog odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna
 12. Prijedlog zaključka u vezi s osnivanjem carinarnice na području Karlovačke županije
 13. Prijedlog popisa tijela javne vlasti za 2006. godinu
 14. Prijedlog popisa obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
 15. Točka 15.
  1. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa
  2. Prijedlog odluke o održavanju vježbe i tečaja u organizaciji Privremenog tehničkog tajništva Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa .


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o športu

Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2006. godinu

Izvješće o radu Savjeta prostornog uređenja Države za 2005. godinu

Točka 5.
 1. Izvješće o obavljenim aktivnostima nositelja zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini
 2. Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini


Izvješće o obavljenim aktivnostima nositelja zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini

Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo"

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o darovnici Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za sufinanciranje Projekta razvoja sustava socijalne skrbi

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanju i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji na područjima znanosti i tehnologije

Prijedlog odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna

Prijedlog zaključka u vezi s osnivanjem carinarnice na području Karlovačke županije

Prijedlog popisa tijela javne vlasti za 2006. godinu

Prijedlog popisa obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

Točka 15.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa
 2. Prijedlog odluke o održavanju vježbe i tečaja u organizaciji Privremenog tehničkog tajništva Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa .


Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa

Prijedlog odluke o održavanju vježbe i tečaja u organizaciji Privremenog tehničkog tajništva Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa .

Dokumenti