147. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije                 
 
2.         Prijedlog odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda
                                                          
3.         Prijedlog zaključka u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka    
                                                                                                                                          
4.         Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata                                                
                       
5.         Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena                                                                         
 
6.         Prijedlog odluke o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena                                                                                           
 
7.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad                                                        
 
8.         Prijedlog zaključka u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje                                                                                                         
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1. Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020.                                                                                                             
 
10.       Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu                        
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju                                                                                                                  
 
12.       Prijedlog zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

13.       Prijedlog zaključka u vezi s pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom                                                                                                               
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda                                                    
 
15.       Prijedlog zaključka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima radi poremećaja na tržištu u 2022. godini                                                                                                          
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore sektoru ribarstva i akvakulture kao pomoć uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture 
           
17.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu                                                                               
18.       Prijedlog uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika                                                
 
19.       Prijedlog zaključka u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane        
                                   
20.       Prijedlog zaključka u vezi s energetskom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske                                                                                                
 
21.       Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
22.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije                                          
 
23.       a)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti              
            b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosovo o socijalnoj sigurnosti                                   
 
24.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi Europske unije EU Integrated Resolve 2022 (EU IR22)                                         
 
25.       Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2022.                                 
26.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike, Uprave za javnu sigurnost o suradnji u borbi protiv nezakonite trgovine drogom i psihotropnim tvarima                                              
 
27.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:  
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)                          
 
2.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće     
                                                                                                                                    
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće                                                                                                               
4.         Kadrovska pitanja