159. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Prijedlog odluke o donošenju Nacrta proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu 

3.        
            3.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 
            3.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                        a)         Hrvatske vode
                        b)         Hrvatske ceste
                        c)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        d)         Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
                        e)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        f)          Centar za restrukturiranje i prodaju
                        g)         Hrvatske autoceste 
                        h)         HŽ Putnički prijevoz
                        i)          HŽ Infrastrukturu
 
             3.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu
 
             3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu s izvornim planom
 
             3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po korisnicima proračuna
 
             3.6.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji                       
                   
             3.7.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu                                   
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin
                                                                                                                                 
7.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
                                                                                                       
8.         Prijedlog odluke o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina

9.         Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu 

10.       Prijedlog odluke o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine

11.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 63034, k.o. Grab 

12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Opatiji za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pisarovina za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb   

13.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o suradnji u osiguravanju javnog reda i mira 
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o suradnji u području upravljanja katastrofama i kriznim situacijama

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i ministra nacionalne obrane Republike Poljske o suradnji na području vojnih geoprostornih podataka

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2018. godinu.

16.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         Prstenovim poslovnim forumom Zagreb 2022.                                             
            b)         26. svehrvatskim športskim natjecanjem invalida Domovinskog rata.
         
           
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.       Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za okoliš (ENVI), 24. listopada 2022.                                            
  2. Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 25. listopada 2022. 
2.       Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-327/22 

3.       Izvještaji o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 62/22.) za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2022. godine 

4.       Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

5.       Kadrovska pitanja
 
6.       Informacije, pitanja i prijedlozi.