166. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025.   

2.           
                2.1.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

                2.2.        Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za:
 
                               a)     Hrvatske vode
                               b)     Hrvatske ceste
                               c)     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                               d)     Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
                               e)     Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                               f)      Centar za restrukturiranje i prodaju
                               g)     Hrvatske autoceste
                               h)     HŽ Putnički prijevoz
                               i)      HŽ Infrastrukturu
 
                2.3.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna
 
                2.4.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
                2.5.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
                2.6.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po svim izvorima financiranja
 
                2.7.         Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu     
 
3.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.