18. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         a)      Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            b)      Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            c)      Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
2.         a)      Prijedlog Zaključka o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata
            b)      Prijedlog Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje provedbe reformske mjere ukidanja upotrebe pečata
 
3.         a)      Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za obilježavanje obljetnica
            b)      Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske
 
4.         Prijedlog odluke o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske
 
5.         Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini
 
6.         Nacrt prijedloga odluke o proglašenju "Nacionalnog dana ambliopije"

7.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)      Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi (predlagatelj: Radimir Čačić, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b)      Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu 
 
8.         Godišnje izvješće o obrani za 2015. godinu 
 
9.         a)      Godišnje izvješće za 2015. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)
            b)      Godišnje izvješće za 2015. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
            c)      Godišnje izvješće za 2015. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicom Europske investicijske banke (EIB)
            d)      Godišnje izvješće za 2015. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i bespovratnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)
                                                                                                                                
10.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za ožujak 2016. godine
 
11.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
             a)         Gradu Samoboru za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
             b)         Gradu Iloku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
12.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na:
 
             a)      Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit
             b)      Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
             c)      Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
 
13.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i financijski plan  Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu
 
14.       Prijedlog uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (EU)
 
15.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Državnom ured za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave

16.       Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavu vozila u okviru:
 
            a)      Projekta Policijska oprema
            b)      Projekta Schengenski instrument
 
17.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani
 
18.       Prijedlog odluke o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove

19.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
 
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska, kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a
 
21.       Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem izaslanstva Republike Hrvatske na 105. zasjedanju Međunarodne konferencije rada (Ženeva, 30. svibnja do 11. lipnja 2016. godine)
 
22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 22. sportskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika (turističko naselje "Zaton Holiday Resort", pokraj Nina, 11. do 15. svibnja 2016. godine).
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 26. veljače 2016. godine br. 2015/4060
                                              
2.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
 
3.         Prijedlog odluke o davanju mišljenja nadležnom državnom odvjetništvu za sklapanje sudske nagodbe
 
4.         a)      Upravni spor, radi razrješenja dužnosti sanacijskog upravitelja – davanje odgovora Upravnom sudu u Osijeku
            b)      Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Osijeku
 
5.         Izvršenje plana zakonodavnih aktivnosti za II. kvartal 2016. godine         
 
6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.


 

Dokumenti