Priopćenje sa zatvorenog dijela 18. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 18. sjednice, Vlada je utvrdila odgovor Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 26. veljače 2016. godine br. 2015/4060. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.   
Odobrena su sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Ova točka klasificirana je oznakom povjerljivo pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Nadležnom državnom odvjetništvu dano je mišljenje za sklapanje sudske nagodbe.
 
Vlada je dala odgovor Upravnom sudu u Osijeku u upravnom sporu radi razrješenja 
dužnosti sanacijskog Upravitelja. Gordani Mustač dana je ovlast za zastupanje u tom
postupku.
 
Vlada Republike Hrvatske je razmatrala i izvršenje plana zakonodavnih aktivnosti za II. kvartal 2016. godine.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Andreja-Metelko Zgombić, Željko Kuprešak, Maja Bakran Marcich i Jasna Ognjanovac razriješeni su dužnosti pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova. Novim pomoćnicima imenovani su Zrinka Ujević, Gordan Bakota, Amir Muharemi, Toma Galli, Ivica Glasnović, Joseph Gene Petrić i Siniša Jurić.
 
Sanji Palčić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, s danom 10. svibnja 2016. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a najduže do šest mjeseci.
 
Dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Inga Žic 
razriješena je, a novom članicom, koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-  
socijalnog vijeća, imenovana je Melita Čičak.
 
Miljenko Fičor razriješen je dužnosti predsjednika Upravnog odbora Umirovljeničkog
fonda. Novom predsjednicom imenovana je Ivana Jakir-Bajo.
 
Dosadašnji predsjednik i članovi Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe Boris
Lalovac, Ivan Vrdoljak i Berislav Šipuš razriješeni su. Novim predsjednikom
imenovan je Zdravko Marić, a članovima Tomislav Panenić, Zlatko Hasanbegović i
Bernardica Juretić.
 
Marijan Grubešić razriješen je dužnosti predsjednika, a Ivan Ištok, Dean Konjević,
Zdravka Miletić, Ljubomir Salak i Ivan Gligora, dužnosti članova i tajnika Komisije
za provedbu postupaka javnih natječaja za davanje državnih lovišta u zakup. Novim
predsjednikom ponovo je imenovan Marijan Grubešić, članovima Zdravka Miletić,
Marko Tomljanović, Nikica Šprem i Dean Konjević, a tajnikom Ivan Gligora.
 
Razriješena je supredsjedateljica, zamjenik supredsjedateljice i član Međuvladinog
mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike
Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u
Republici Mađarskoj, Daria Krstičević, Kristijan Turkalj i Milan Bošnjak. Novim
supredsjedateljem imenovan je Zvonko Milas, a njegovim zamjenikom Milan
Bošnjak.
 

Pisane vijesti