2. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice 


1.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                 

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona             

3.    Prijedlog uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača                                          

4.    Poslovnik Povjerenika za informiranje – potvrđivanje - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                             

5.     Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata.                                         

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

 
1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 11. prosinca 2015. godine br. 2015/2193, u vezi s dodatnim nadzorom financijskih subjekata u financijskom konglomeratu                          
2.         a)       Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-551/15
            b)       Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjeve za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije broj C-511/15 i C- 512/15                                                                                                        
 
3.          Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 


                                         

Dokumenti