2. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
   
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona            
 
3.         a)         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu
            b)         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2016. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine

 
4.         Prijedlog zaključka u vezi provedbe porezne reforme

 
5.         Prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna:
 
            a)         Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske        
            b)         Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

           
6.         Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima

                       
7.         Prijedlozi odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu:
 
            a)         Nacrta prijedloga strategije nacionalne sigurnosti
            b)         Nacrta prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti
 
 
8.         Prijedlog odluke o pružanju pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku putem Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

9.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju o suradnji na području luka i lučkih industrijskih parkova između Nacionalne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine i Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta Republike Hrvatske
                                                                                         

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 8. studenoga 2016. godine
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti