Priopćenje sa zatvorenog dijela 2. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 2. sjednice Vlade Republike Hrvatske usvojena su stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koji će se održati 8. studenog ove godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor. 
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.
 
Također, usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Veliboru Drakuliću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva zdravstva, s danom 8. studenoga 2016. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva zdravstva, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.
 
Razriješeni su dosadašnji zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, mr.sc. Božo Petrov, dr.sc. Zdravko Marić, Tomislav Panenić, Oleg Butković, prof.dr.sc. Davor Romić, Darko Horvat i prim.dr.sc. Nada Šikić. Novim članovima, koji su po položaju ministar financija, ministar gospodarstva, ministar pomorstva, pomorstva i infrastrukture, ministar poljoprivrede i ministar rada i mirovinskoga sustava, imenovani su dr.sc. Zdravko Marić, dr.sc. Martina Dalić, Oleg Butković, Tomislav Tolušić i dr.sc. Tomislav Ćorić, a Goran Marić određen je ministrom koji će sudjelovati u radu Povjerenstva. 
 
Donesena je Odluka kojom se određuje ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić da zastupa Vladu Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o. od 25. veljače 2016. pa se razrješuje dosadašnji član Skupštine prof.dr.sc. Davor Romić.
 
Mr.sc. Tomislav Jelić i Nives Milinković imenovani su članovima Povjerenstva za praćenje provedbe javne raspravo o prijedlogu izmjena programskih obveza Hrvatske radiotelevizije, kao predstavnici Ministarstva kulture.
 
Ante Šprlje imenovan je predsjednikom Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, a članovima Komisije imenovani su Davor Ivo Stier, dr.sc.Tomislav Ćorić, dr.sc. Ivan Kovačić, dr.sc. Zdravko Marić, prof.dr.sc. Pavo Barišić i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, dr.sc. Zdravko Marić, dr.sc. Goran Marić i Domagoj Ivan Milošević. Novim predsjednikom Uprave, koji je po položaju ministar financija, imenovan je dr.sc. Zdravko Marić, a članovima koji su po položaju predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za gospodarstvo  Hrvatskoga sabora, imenovani su Grozdana Perić i Darinko Kosor.
 
Izmijenjena je Odluka o imenovanju Nacionalnog koordinatora za sudjelovanje Republike Hrvatske u Inicijativi o suradnji Narodne Republike Kine sa šesnaest država srednje i istočne Europe („Kina +16“). Razrješuje se dosadašnji Nacionalni koordinator Leo Prelec, a imenuje nova Nacionalna koordinatorica mr.sc. Zdravka Bušić, te se određuje da će administrativno tehničke poslove za rad Nacionalnog koordinatora obavljati Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

Pisane vijesti