216. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (EU)                 

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Centru za posebno skrbništvo           
                       
3. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                           

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 3. Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog u Washingtonu dana 25. lipnja 2003.
       
5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003., u pogledu primjene Ugovora o izručenju potpisanog 25. listopada 1901.                                                                                                                      

6. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj 
                                                                                                                                                         
7. a) Informacija o pripremnim radnjama  za osnivanje respiratornog intenzivističkog centra za liječenje bolesnika oboljelih od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2         
    b) Prijedlog odluke o pružanju pomoći Oružanih snaga Republike Hrvatske Ministarstvu zdravstva za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2      

8. Prijedlog odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 
9. Prijedlog odluke o izmjeni  Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu                                                                
 
10. Prijedlog odluke o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti                                                                             
                                                                                                                                                    
11. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa „ESIF mikro i mali zajmovi“ i „ESIF jamstva“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije                
 
12. Prijedlog uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode(EU)
      
13. Prijedlog uredbe o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića (EU)                            
                 
14. Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića                                                                                                                                                                                  

15. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda
      
16. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a (Skupina država protiv korupcije)                                                                                
 
17. Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije         
 
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Ugovora o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“                                                                                                                
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta ministarske deklaracije UNESCO-u o podršci uspostavi „Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država“                                                                                                                                                        
20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Skradin i pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dviju plaža i izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - privezišta u k.o. Skradin, radi realizacije izgradnje Projekta Prukljan u Gradu Skradinu                                                                                                 

21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine u k.o. Bast – Baška Voda
 
22. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prodaju nekretnine u Zadru, Ulica Šimuna Kožičića Benje 2
      b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Upravi Financijske agencije za kupnju poslovnih prostora u Zadru, Put Murvice 12
                                                                                     
23. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama                                                                                                                                                    

24. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                              
  2. Prijedlog zakona o pravobranitelju za starije osobe (predlagatelj: Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru)
  3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista)                                                                 
  4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima (predlagatelj: Mario Habek i Stjepan Čuraj, zastupnici u Hrvatskome saboru).       

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               

1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 23. ožujka 2020. godine                                                                                                                                                                                           

2. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti:
 
  1. broj 2020/0056, u vezi s putničkim brodovima
  2. broj 2020/0057, u vezi sa sigurnim obavljanjem plovidbe
  3. broj 2020/0058, u vezi s provedbom Konvencije o radu u ribolovu
  4. broj 2020/0059, u vezi s  upisom osoba koje putuju putničkim brodovima
          
3. a) Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2020. godinu (vrlo tajno)
    b) Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice i kukuruza (vrlo tajno)                                                                                               
 
4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno izvješće                                                                                                   
 
6Kadrovska pitanja  
 
7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti