22. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.    Nacrt prijedloga zakona o prijenosu mirovinskih prava (EU) 

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

4.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
    
5.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

6.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)   
 
7.    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

8.    Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske u postupcima koji će se pred međunarodnim arbitražnim sudištima pokrenuti protiv Republike Hrvatske zbog donošenja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske  
 
9.    Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. – 2018.   
 
10.    a)     Prijedlog odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
         b)     Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

11.    a)     Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2015. godinu 
         b)     Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2016. godinu
        
12.    Prijedlog zaključka o obustavi ovršnih postupaka i deložacija pokrenutih od strane austrijskih banaka Raiffeisen grupe (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru 

13.    Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu 

14.     a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split, radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini
           b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste& Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini 

15.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
          b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza  
           c)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
          d)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza  
                                                                                   
16.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 4012, u k.o. Vukosavljevica      
           
17.    Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme 

18.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
  
19.    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

20.    Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

a)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu                        
b)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama                                        
c)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske  

21.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu   
 
22.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa I (Dodatka) Sporazuma o podmirenju potraživanja s Industrogradnja Grupom d.d., Zagreb, od 20. srpnja 2012. godine
    
23.    Izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti

24.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore 

25.    Prijedlog zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske kao zemlje partnera na 20. međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, Bosna i Hercegovina (Mostar, od 4. do 8. travnja 2017. godine).   

26.   Prijedlog odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za sudjelovanje Republike Hrvatske u Inicijativi o suradnji Narodne Republike Kine sa šesnaest država srednje i istočne Europe („Kina+16“)  
                               
                                                 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

    a)    Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC-Development), 12.
 svibnja 2016. godine                                                                                     
    b)    Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC-Trade), 13. svibnja 2016. godine                                                                                                 
    c)    Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. svibnja 2016. godine

2.    Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje strojeva za punjenje vreća s pijeskom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                        

3.    a)    Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
       b)    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                     

4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.


 

Dokumenti