Priopćenje sa zatvorenog dijela 22. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 22. sjednice Vlade Republike Hrvatske usvojena su stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC-Development), 12. svibnja 2016. godine, zatim Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC-Trade), 13. svibnja 2016. godine, te Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. svibnja 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.                                                            
 
Donesena je  Odluka o dodjeli na korištenje strojeva za punjenje vreća s pijeskom iz strateških robnih zaliha. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) Odluka je klasificirane stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.
                                            
Usvojen je Pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade vlada.gov.hr.
                                                            
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Tako je na osobni zahtjev razriješena glavna tajnica Ministarstva poduzetništva i obrta Kristina Zovko. Ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva poduzetništva i obrta, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva poduzetništva i obrta, a najduže do šest mjeseci, dano je Sandru Mustafagiću.
 
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tatjana Prenđa Trupec razriješena je na osobni zahtjev. Fedor Dorčić imenovan je vršiteljem dužnosti ravnatelja do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Radi isteka mandata, s danom 31. svibnja 2016. godine, razriješen je ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca Zoran Ostović. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, novim ravnateljem, s danom 1. lipnja 2016., imenovan je Ivan Madunić.
 
Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb o imenovanju Damire Benc ravnateljicom Centra, temeljem provedenog postupka po provedenom javnom natječaju.
 
Donesen je Zaključak kojim se županu Osječko-baranjske županije predlaže imenovanje Jurice Tolja za člana Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, kao predstavnika Republike Hrvatske.
 
Domagoj Validžić, Vesna Veselin i Ivan Bašnec razriješeni su dužnosti članova Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom, radi isteka mandata. Dijelom novih članova, kao predstavnici Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva prostornoga uređenja, imenovani su Domagoj Validžić i Danijel Žamboki.
 
Dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost Ivan Vrdoljak, Boris Lalovac, Gordan Maras, Branko Grčić, Robert Pende, Anka Mrak-Taritaš, Orsat Miljenić i Joško Klisović razriješeni su. Novim predsjednikom, koji je po položaju ministar nadležan za gospodarstvo, imenovan je Tomislav Panenić, a članovima, kao predstavnici tijela državne uprave nadležnih za gospodarstvo, financije, poduzetništvo i obrt, regionalni razvoj i fondove Europske unije, turizam, graditeljstvo, pravosuđe i vanjske i europske poslove imenovani su Ivan Sertić, Ivana Jakir-Bajo, Mario Antonić, Dragan Jelić, Robert Pende, Lovro Kuščević, Ante Šprlje i Jasmin Devlić.
 
Igor Butorac, Joško Nikolić i Zdravko Muratti razriješeni su dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova. Novim članovima Upravnog vijeća imenovani su Zlatko Košta, Joško Nikolić i Ivica Orač-Šukelj.
 
Predsjednik, zamjenik predsjednika i tehnička tajnica hrvatskog dijela Stalne hrvatsko mađarske komisije za vodno gospodarstvo, Dražen Kurečić, Siniša Kukić i Elizabeta Kos, razriješeni su. Novom predsjednicom imenovana je Elizabeta Kos, zamjenikompredsjednice Dinko Polić, a tehničkom tajnicom Sanja Genzić Jurišević.
 
Krunoslav Vidić razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Novim članom, koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za rad, imenovan je Ivo Šimac.
 
I na kraju, na prijedlog ministra poljoprivrede, uz prijedlog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, razriješen je dosadašnji generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić. Novim generalnim direktorom imenovan je Zoran Đuroković. 

Pisane vijesti