225. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                        
           
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske                
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                 
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                              
           
6.         Prijedlog odluke o nabavi i dodjeli humanitarne pomoći Hrvatskom Crvenom križu
     
7.         Prijedlog odluke o ugradnji pijeska u regulacijske i zaštitne vodne građevine za uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku                                                                             
 
8.         a)        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga s društvom HP - Hrvatska pošta d.d., Zagreb

            b)        Prijedlog odluke o  davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora s društvom HEP - Opskrba d.o.o., Zagreb     
                                                                                                                                                               
9.         9.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zagrebačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb   

            9.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

            9.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Labinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb     
                                                                                 
            9.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bakru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            9.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pićan za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

            9.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Punat za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka      
                                                        
            9.7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kršan za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

            9.8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Žakanje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            9.9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sveti Petar u Šumi za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka                                                
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Agenciji za odgoj i obrazovanje i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2023. godine, za sklapanje dodatka broj 3 Ugovora o zakupu poslovnoga objekta "PC MEPLING" u Zagrebu, Donje Svetice 38                                                             
 
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            11.1.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)    
            
            11.2.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)       
          
            11.3.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)      
                     
            11.4.    Prijedlog zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru i Goran Aleksić, zastupnik u Hrvatskome saboru)         
                                     

            11.5.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)   

            11.6.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)     
                                                                               
            11.7.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)   
                                                                                       
            11.8.    Prijedlog zaključka o povećanju najvišeg mjesečnog iznosa naknade plaće na teret sredstava HZZO-a izoliranim, odnosno samoizoliranim zaposlenicima uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                                  
            11.9.    Prijedlog zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)     
                                                     
            11.10.  Prijedlog zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19 (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)        

12.         Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
            a)      Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti           
                                                                                            
            b)      Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri  odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika   
                                                                                                                                                                                                    
13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za veljaču 2020. godine.                              
                   

                                            
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice   
                                                               
 
1.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prvoj zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                            
 
2.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće   
                                                                                                                                                                                                                                                
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno izvješće     
                                                                                                                      
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.        Informacije, pitanja i prijedlozi.