23. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.     a)    Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
         b)    Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila u 2015. godini
 
2.     Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House" (NPR)
 
3.     Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske na području radnog zakonodavstva - reguliranja rada na određeno vrijeme (predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru) - Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

4.     Godišnje izvješće o državnim potporama za 2014. godinu                           
 
5.      a)     Prijedlog uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske  s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima
         b)     Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
                                                                                                                     
6.      a)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja Plana poslovanja za 2016. godinu

         b)     Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2016. godinu
                                            
7.      Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu
                                                                                                                                                            
8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za sklapanje ugovora za izgradnju, opremanje i isporuku broda kapaciteta 130 putnika za prijevoz posjetitelja na Visovačkom jezeru
 
9.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
 
10.    Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga dodatka I. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli
 
11.    Prijedlog odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA (komponenta I.) i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj
 
12.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane

13.    Prijedlozi za prihvaćanje:
 
          a)     supokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijom obilježavanja 2400. godišnjice osnutka Staroga Grada (Grad Stari Grad, 2016. godina)
          b)     pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 50. međunarodnom smotrom  folklora "Đakovački vezovi" (Đakovo, 1. do 3. srpnja 2016. godine)
 
14.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. godine
 
15.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)     prim. Siniše Varge, u vezi s reformom zdravstvenog sustava
            b)     Silvana Hrelje, u vezi s poskupljenjem police dopunskog zdravstvenog  osiguranja
            c)     dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s imenovanjem pomoćnika ministra koji upravlja radom Uprave za sport u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
        a)      Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 20. svibnja 2016. godine
        b)      Vijeće Europske unije za vanjske poslove (FAC), 23. svibnja 2016. godine
        c)      Vijeće za opće poslove (GAC), 24. svibnja 2016. godine
        d)      Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 25. svibnja 2016. godine
 
2.     Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 23. ožujka 2016. godine, broj 2016/0199
 
3.     Prijedlog odluke o deklasifikaciji Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 22. travnja 2016. godine
 
4.     Izvršenje plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu
 
5.     Kadrovska pitanja

6.     Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti