Priopćenje sa zatvorenog dijela 23. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 23. sjednice Vlade Republike Hrvatske utvrđena su stajališta sa sastanke Vijeća ministara - Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 20. svibnja 2016. godine, Vijeće Europske unije za vanjske poslove (FAC), 23. svibnja 2016. godine, Vijeće za opće poslove (GAC), 24. svibnja 2016. godine te Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 25. svibnja 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.  
 
Vlada je utvrdila odgovor Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 23. ožujka 2016. godine, broj 2016/0199. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Donesena je Odluka o deklasifikaciji Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 22. travnja 2016. godine.
                                                                       
Vlada Republike Hrvatske je razmatrala i izvršenje plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Saša Drezgić imenovan je zamjenikom ministra financija.
 
Žarko Katić imenovan je zamjenikom ministrice uprave.
 
Na osobni zahtjev, razriješen je zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Davor Katavić.
 
Razriješene su dosadašnja predsjednica, zamjenica predsjednice i članice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ Milanka Opačić, Iva Prpić, Adriana Mastelić, Blanka Žic Grgat, Dubravka Marušić, Tatjana Šimac Bonačić i Ana Komparić Devčić. Novom predsjednicom imenovana je Bernardica Juretić, zamjenikom predsjednice Ante Babić, a članovima Upravnog odbora, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu politiku, ministra nadležnog za obrazovanje, ministra nadležnog za zdravlje, radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za obitelj i radnog  tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za socijalnu skrb, imenovani su Josip Sarić, Ivana Bošnjak, Ana Močić Pavić, Nada Murganić i Marko Sladoljev.
 
Donesena je Odluka o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., kojom se opoziva dosadašnji član Skupštine Mario Ferić te ovlašćuje Zdeslav Matić da kao novi član zastupa Republiku Hrvatsku u Skupštini spomenutog društva.
 
Đurđa Bićanić razriješena je dužnosti pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za pravne, kadrovske i opće poslove, a Dejan Vukelić razriješen je dužnosti pomoćnika ravnatelja za informatiku. Novim pomoćnikom za pravne, kadrovske i opće poslove imenovan je Ivan Pavković, a pomoćnikom za informatiku Luka Ljubičić.
 
I na kraju, Vlatka Lemić razriješena je dužnosti ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva. Vršiteljem dužnosti ravnatelja, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog postupka po natječaju, imenovan je Mario Stipančević. 

Pisane vijesti