232. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj
           
2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 
3. Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi
 
4. Prijedlog uredbe o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

5. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.
 
6. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja

7. Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
 
8. a) Prijedlog odluke o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.
    b) Prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći nakladnicima radija kojima je epidemija bolesti COVID-19 onemogućila redovito poslovanje

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika
 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Vukovar o davanju koncesije i sklapanju ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti u lučkom području luke Vukovar na terminalu T za opskrbu plovila
 
12. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
 
13. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka u vezi s inicijativom za financiranje projekta izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država
                                                                                        
14. Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2019.
 
15. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2019.
 
16. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
      a) Ranka Ostojića, u vezi s brojem osoba primljenih u hrvatsko državljanstvo u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 20. ožujka 2020.
      b) Ranka Ostojića, u vezi s poslovanjem društva Hrvatska elektroprivreda d.d. i mjerama štednje u trgovačkim društvima i pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske
      c) Domagoja Hajdukovića, u vezi s ilegalnim prelascima migranata
      d) Domagoja Hajdukovića, u vezi s brojem pokrenutih prekršajnih postupaka zbog širenja lažnih vijesti vezanih uz epidemiju COVID -19

 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               

1. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2019/2307, u vezi s izvješćivanjem o energetskoj učinkovitosti
          
2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                       
3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                        

4Kadrovska pitanja  
 
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.