240. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (240. po redu) sa sljedećim točkama dnevnog reda:

 

1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.