252. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /2016/Sjednice/Arhiva/252_sjednica_vlade_republike_hrvatske.jpg
Dnevni red:

 1. Informacija o stanju na požarištima - usmeno izvješće
 2. Prijedlog zaključka u vezi s nabavom dva Canadair-a i tri Air tractor-a
 3. Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, za prvo polugodište 2007. godine
 4. Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2008. do 2010. godine
 5. Nacrt prijedloga zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedlogom zakona (EU)
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 7. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doplatku za djecu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 8. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 9. Prijedlog plana i programa zdravstvene zaštite na otocima
 10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa regionalnog sustava vodoopskrbe Dalmacije
 11. Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine za Gradsku sportsku dvoranu u Splitu, između Vlade Republike Hrvatske i Grada Splita
 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa izgradnje sustava navodnjavanja Gat
 13. Prijedlog zaključka o subvencioniranju troškova otkupa odojaka i utovljenih svinja uslijed poremećaja na tržištu uzrokovanih pojavom klasične svinjske kuge
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na Izmjene i dopune Plana građenja i održavanja autocesta za 2007. godinu
 15. a) Izvješće o provedbi Programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i Nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminaliteta, za razdoblje od listopada 2004. do prosinca 2006. godine
  b) Prijedlog nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminaliteta, za 2007. – 2008. godinu
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za suradnju Republike Hrvatske sa Europskom komisijom u provođenju Programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i o osnivanju Povjerenstva za praćenje provođenja mjera
 16. a) Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  b)Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli trećine dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji N
 17. Nacrt konačnog prijedloga zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom
 18. Prijedlog odluke o dodatnoj pomoći Gradu Benkovcu, za financiranje izgradnje pristupne prometnice s pratećom infrastrukturom, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
 19. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova "Projekta obnove riječkog prometnog pravca", s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 20. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 21. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal


Informacija o stanju na požarištima - usmeno izvješće

Prijedlog zaključka u vezi s nabavom dva Canadair-a i tri Air tractor-a

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, za prvo polugodište 2007. godine

Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2008. do 2010. godine

Nacrt prijedloga zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedlogom zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doplatku za djecu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Prijedlog plana i programa zdravstvene zaštite na otocima

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa regionalnog sustava vodoopskrbe Dalmacije

Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine za Gradsku sportsku dvoranu u Splitu, između Vlade Republike Hrvatske i Grada Splita

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa izgradnje sustava navodnjavanja Gat

Prijedlog zaključka o subvencioniranju troškova otkupa odojaka i utovljenih svinja uslijed poremećaja na tržištu uzrokovanih pojavom klasične svinjske kuge

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na Izmjene i dopune Plana građenja i održavanja autocesta za 2007. godinu

a) Izvješće o provedbi Programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i Nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminaliteta, za razdoblje od listopada 2004. do prosinca 2006. godine
b) Prijedlog nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminaliteta, za 2007. – 2008. godinu
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za suradnju Republike Hrvatske sa Europskom komisijom u provođenju Programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i o osnivanju Povjerenstva za praćenje provođenja mjera


a) Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
b)Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli trećine dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji N


Nacrt konačnog prijedloga zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Prijedlog odluke o dodatnoj pomoći Gradu Benkovcu, za financiranje izgradnje pristupne prometnice s pratećom infrastrukturom, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova "Projekta obnove riječkog prometnog pravca", s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal

Dokumenti