Dnevni red


 1. Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina, za 2003. i 2004. godinu
 2. Prijedlog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. – 2009. godinu
 3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Nacionalni Phare program za 2005. godinu
 5. Izvješće o završenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje projekta – "Izgradnja II b faze autoceste Rijeka-Zagreb"
 6. Izvješće o funkcioniranju i provedbi Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA) za 2005. godinu
 7. Točka 7.
  1. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i)
  2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i)
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
 9. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 10. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 11. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad nautičkim sajmom Grand Pavois (Francuska, La Rochelle, rujan 2007. godine)
 12. Točka 12.
  1. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom streljačkom savezu za održavanje 49. Svjetskog prvenstva u streljaštvu u svim disciplinama (Zagreb, 21. srpnja do 5. kolovoza 2006. godine)
  2. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom klizačkom savezu za održavanje Europskog prvenstva u umjetničkom klizanju 2008. godine (Zagreb, 21. do 27. siječnja 2008. godine


Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina, za 2003. i 2004. godinu

Prijedlog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. – 2009. godinu

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Nacionalni Phare program za 2005. godinu

Izvješće o završenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje projekta – "Izgradnja II b faze autoceste Rijeka-Zagreb"

Izvješće o funkcioniranju i provedbi Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA) za 2005. godinu

Točka 7.
 1. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i)
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i)


Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i)

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i)

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad nautičkim sajmom Grand Pavois (Francuska, La Rochelle, rujan 2007. godine)

Točka 12.
 1. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom streljačkom savezu za održavanje 49. Svjetskog prvenstva u streljaštvu u svim disciplinama (Zagreb, 21. srpnja do 5. kolovoza 2006. godine)
 2. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom klizačkom savezu za održavanje Europskog prvenstva u umjetničkom klizanju 2008. godine (Zagreb, 21. do 27. siječnja 2008. godine


Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom streljačkom savezu za održavanje 49. Svjetskog prvenstva u streljaštvu u svim disciplinama (Zagreb, 21. srpnja do 5. kolovoza 2006. godine)

Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom klizačkom savezu za održavanje Europskog prvenstva u umjetničkom klizanju 2008. godine (Zagreb, 21. do 27. siječnja 2008. godine

Dokumenti