260. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /2016/Sjednice/Arhiva/115260_sjednica_vlade_republike_hrvatske.jpg
dnevni red:

1. Nacrt prijedloga zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, s Nacrtom
konačnog prijedloga zakona (EU)
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (EU)
3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o preuzimanju dioničkih društava (EU)
4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o računovodstvu (EU)
5. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol, s
Nacrtom konačnog prijedloga zakona
6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike
Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Nova luka Zadar", s Nacrtom
konačnog prijedloga zakona
7. Prijedlog odluke o prodaji potraživanja Republike Hrvatske - Ministarstva financija,
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Fonda za razvoj i zapošljavanje,
prema stečajnom dužniku "Viktor Lenac" d.d. u stečaju, Rijeka, društvima "Uljanik"
d.d., Pula i "Tankerska plovidba" d.d., Zadar
8. Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem troškova otkupa i skladištenja ponuđenih količina mandarina i jabuka I. klase
9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se provodi članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima.


Dokumenti