272. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.    Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu predsjednika Zorana Milanovića              

2.    Prijedlog zaključka o reguliranju članstva u upravama, nadzornim odborima, upravnim odborima i upravnim vijećima za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne     novine, br. 120/13 i 74/15) i trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima     većinski paket dionica ili većinski udio                           

3.    Izvješće o radu Odbora za državnu službu za 2014. godinu te za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine                             

4.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za studeni 2015. godine                

5.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine:

a)    Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe za podmirenje troškova za nabavu robe za potrebe migranata

b)    Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata 

c)    Hrvatskom Crvenom križu, za podmirenje troškova vezanih za prihvat migranata                                      

6.    Prijedlozi rješenja o istovremenom raspuštanju gradskih odnosno općinskih vijeća i razrješenju gradonačelnika odnosno općinskih načelnika te njihovih zamjenika:

    6.1. Grada Nove Gradiške 
    6.2. Grada Novalje 
    6.3. Općine Murter-Kornati 
    6.4. Općine Ražanac 
    6.5. Općine Kolan 
    6.6. Općine Kalnik 
    6.7. Općine Ližnjan-Lisignano 
    6.8. Općine Cestica 
    6.9. Općine Matulji
    6.10. Općine Gvozd                                 

7.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a)    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve o suradnji u području obrane            

b)    Memorandumom o suglasnosti između saveznog ministra obrane i sporta     Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Češke Republike i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i ministra obrane Irske i ministra obrane Velikog Vojvodstva     Luksemburga i ministra obrane Kraljevine Nizozemske o načelima osnivanja i djelovanja borbene skupine koja će biti stavljena na raspolaganje Europskoj uniji u drugoj polovici 2016. godine.


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:


1.     Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a)     Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 15. siječnja 2016. godine        
b)     Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. siječnja 2016. godine          
c)     Vijeće za opće poslove (GAC), 18. siječnja 2016. godine              

2.    Prijedlog odluke o deklasifikaciji dnevnih redova sjednica Vlade             

3.    Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za jednostrano priznanje povrede prava na pošteno suđenje (ograničeno)                                             

4.    Prijedlog odluke o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za verifikaciju zapisnika s posljednje redovne sjednice i telefonske sjednice Vlade u sadašnjem mandatu                                        

5.    Kadrovska pitanja

6.    Informacije, pitanja i prijedlozi.