28. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 1. Nacrt prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                       
 3.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)     
 4.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora                                                                         
 5. Prijedlog uredbe o odgovornosti za štete u okolišu (EU)                                      
 6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU)                                                                   
 7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi                                                                                                        
 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu                              
 9. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje                                                                             
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije „Korešnica“, Žrnovnica                                                                  
 11. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije                          
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče          
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d., za kratkoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava                                                                                                 
 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine                  
 15. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije                        
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru                                                                                                        
 17. Prijedlog odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije                                                                                      
 18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom          
 19. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu pravosuđa za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
 20. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na
              a)   Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)         
              b)   Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                                                                                             
 1. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
 2. Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2015. godinu                          
 3. Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2015. godinu                                                       
 4. Prijedlog zaključka u vezi s pregovorima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske                                                   
 5. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
             a) Joška Klisovića, u vezi s globalnom donatorskom kampanjom i konferencijom „She Decides“ („Ona odlučuje“)
             b) Joška Klisovića, u vezi s usvajanjem Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine 
             c) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s istraživanjem nafte i plina u Republici Hrvatskoj metodom hidrauličkog frakturiranja 
             d) Ranka Ostojića, u vezi s razrješenjem dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova                                                       
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeća za vanjske poslove (FAC), 3. travnja 2017. godine                           
b)         Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 3. travnja 2017. godine
                                                                                                                                 
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                                                                              
 
3.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 421. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                          
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti                                                                        
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće                   
                       
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 

Dokumenti