29. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.            Nacrt prijedloga zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (EU)         
2.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (EU)       
 
3.            Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske 
4.            Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora                                                                                          
 
5.             Prijedlozi zaključaka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za zaposlenike u:
            
a)            osnovnoškolskim ustanovama
b)            u srednjoškolskim ustanovama                                                                            
 
6.            Prijedlozi rješenja o istovremenom raspuštanju gradskih vijeća i razrješenju gradonačelnika te njihovih zamjenika:
 
a)            Grada Splita
b)            Grada Varaždina                                                                                                     
 
7.            Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku
8.            Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (EU)                                                             
9.            Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu                                                                                          
 
10.          Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2016. godini                                                                                                                                                                     
 
11.          Prijedlog uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine                             
 
12.          Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite                                                                                                                            
13.          Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave                   
14.          Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada za 2017. godinu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo                                                                                                                                                            
15.          Prijedlog odluke o dodjeli na privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Čađavica                                                                                  
16.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za sklapanje ugovora o nabavi robe za potrebe rada Centra za posjetitelje Krasno: Nabava multimedijske opreme i programskih rješenja, nabava elektroničke opreme za funkcioniranje postava i Nabava multimedijske opreme i programskih rješenja, Grupa II – Produkcija audiovizualnog materijala (programske animacije i rješenja)                                                                                                                 
17.          Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:           
 
a)projektom Tour of Croatia (Republika Hrvatska, 18. do 23. travnja 2017. godine)                                                                                                                                    
b)obilježavanjem Nacionalnog dana darivanja organa i desetogodišnjeg članstva Republike Hrvatske u Eurotransplantu (26. svibnja 2017. godine)     
 
18.          Prijedlog zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske na 50. međunarodnom sajmu obrta i poduzetništva u Celju, Republika Slovenija (Celje, 12. do 17. rujna 2017. godine).      


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o obnavljanju  strateških  robnih zaliha pšenice (vrlo tajno)          
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi za mjesec ožujak 2017. – usmeno izvješće                                                                                                                            
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                                               
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
NAPOMENA: Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.