Priopćenje sa zatvorenoga dijela 29. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada Republike Hrvatske  donijela je Odluku o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice.  Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN, broj 87/02) odluka je klasificirana stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.

Vlada je prihvatila usmeno Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi za mjesec ožujak 2017.

Također, usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Dokumente možete pregledati putem sljedećih poveznica: http://bit.ly/2oEv0u8 i http://bit.ly/2nfxDT7.

Sukladno rješenjima Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju gradskih vijeća i razrješenju gradonačelnika i njihovih zamjenika iz razloga što nisu u zakonom određenom roku donijeli proračune, Vlada je imenovala povjerenike Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskih vijeća i gradonačelnika, i to prof. dr. sc. Branku Ramljak za povjerenicu Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Splita i Dragicu Đula za povjerenicu Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Varaždina.
Zvonko Šakić, pomoćnik ministra financija razriješen je radi odlaska na novu dužnost te je imenovan glavnim tajnikom Ministarstva financija, nakon provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Miodrag Demo i Nenad Križić. Imenovan je dio novih članova Upravnog odbora Fonda koji se imenuju na prijedlog radnog tijela Hrvatskog sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Milijan Brkić i Mirjana Tonković.

Radi isteka mandata, Vlada je Hrvatskome saboru uputila na donošenje prijedlog o razrješenju predsjednika i članova Upravnoga vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. To su prof. dr. sc. Mile Đelalija, prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, prof. dr. sc. Damir Markulak, prof. dr. sc. Ljiljana Pintar, prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, prof. dr. sc. Damir Ježek, dr. sc. Slavko Perica i Andrea Mešanović. Za novu predsjednicu i članove Upravnoga vijeća Agencije, od kojih predsjednika i dva člana predlaže Vlada Republike Hrvatske, jednog člana predlaže Rektorski zbor, jednog člana predlaže Vijeće veleučilišta i visokih škola, jednog člana predlaže nacionalno vijeće nadležno za znanost, jednog člana predlaže nacionalno vijeće nadležno za visoko obrazovanje, te jednog člana predlaže Hrvatski studentski zbor, predloženi su:  prof. dr. sc. Dijana Vican, prof. dr. sc. Drago Šubarić, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, prof. dr. sc. Branko Matulić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, prof. dr. sc.  Gordana Rusak, prof. dr. sc. Marko Petrak i Matej Boras.

Vlada je Nadzornom odboru društva Plovput d.o.o. predložila opoziv dosadašnjeg direktora Darka Meštrovića, te imenovanje dr. sc. Mate Perišića novim direktorom društva Plovput d.o.o., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Brodarski institut d.o.o. Vlada je predložila opoziv dosadašnjih članova, te izbor dijela novih članova Nadzornog odbora društva Brodarski institut d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.  Za opoziv se predlažu prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Tihomir Erceg, dr. sc. Bojan Pečnik i Ivo Radković. Za izbor su predloženi članovi prof. dr. sc. Ivica Veža, Predrag Stipanović i mr. sc. Darko Bandula.

Skupštini društva Brodarski institut d.o.o., također se predlaže opoziv dosadašnjeg direktora dr. sc. Ognjena Kuljače, te imenovanje mr. sc. Igora Tripkovića za novog direktora društva Brodarski institut d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Agencija Alan d.o.o. predložen je opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Agencija Alan d.o.o., Ljudevita Hercega, mr. sc. Ante Modrića i Ruže Vučić. Skupštini društva predlaže se imenovanje novih članova Nadzornog odbora društva, prof. dr. sc. Krešimira Ćosića, mr. sc. Antu Modrića i Miljenka Filipovića, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Agencija Alan d.o.o., Vlada je također predložila opoziv dosadašnjeg predsjednika i člana Uprave  Ivice Nekića i Milana Kneževića, te je za imenovanje predsjednika i članova Uprave društva Agencija Alan d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, predložila ponovno Ivicu Nekića  za predsjednika, te Milana Kneževića za člana Uprave.  
Nadalje, Vlada je razriješila dosadašnje predsjednike i članove Upravnoga vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta: Renatu Blažeković, Ivana Vukovića, prof. dr. sc. Dragana Poljaka, Danku Mihaljević, Anamariju Matak, Zorana Ničena, Vladimira Majetića i Miru Lakoša. Novim predsjednikom Upravnog vijeća Instituta imenovan je Lukša Čičovački, a članovima brigadir Dragiša Konsa, prof. dr. sc. Goran Petrović, Danka Mihaljević, Ksenija Matošević, Zoran Ničeno, Nada Ujević i mr. sc. Goran Olujić.

Radi isteka mandata, razriješeni su dosadašnji članovi Upravnoga vijeća Agencije za vodne putove Janko Brnardić, Goran Bošnjak, Ivica Štefičić, Darko Pavlović, Zoran Ravlić, Dražen Kurečić i Siniša Kukić. Novim su članovima Upravnoga vijeća Agencije imenovani Jerolima Pavlović, dr. sc. Duška Kunštek, Zrinka Čobanković, Saša Radojević, Zoran Ravlić, Elizabeta Kos i Silvija Sitar.

Razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara Dragan Jelić, te je novom članicom Upravnoga vijeća Fonda, kao predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovana Kristina Bilić. 

Pisane vijesti