29. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Nacrt prijedloga Pomorskog zakonika (EU) - materijali će biti podijeljeni na sjednici
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Prijedlog zaključka o održavanju Ministarske konferencije zemalja Jugoistočne Europe pod radnim naslovom "Efikasna demokratska uprava na lokalnoj i regionalnoj razini", Zagreb, listopad 2004. godine
 5. Izvješće o radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske za 2003. godinu
 6. Prijedlog odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00
 7. Izvješće Povjerenstva za građenje javnih cesta i industrijsko-poduzetničkih zona o stanju radova na autocesti Zagreb-Split, dionici Bosiljevo-Dugopolje - usmeno izvješće
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na visinu cestarine i sustav naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom
 9. Točka 9.
  1. Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatskih autocesta d.o.o., za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj
 10. Točka 10.
  1. Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu
  2. Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2005. godinu
 11. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2004. godinu
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, radi provedbe Sporazuma o sufinanciranju Programa vodoopskrbe istočnog pravca regionalnog sustava zadarskog zaleđa, u razdoblju od 2004. do 2007. godine
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2005. i 2006. godini, za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine Osnovne škole Mala Subotica
 14. Prijedlog zaključka o radu sustava obrane od tuče u 2004. godini
 15. Prijedlog za potpisivanje Programa obrazovne, znanstvene i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike, za 2004., 2005. i 2006. godinu


Nacrt prijedloga Pomorskog zakonika (EU) - materijali će biti podijeljeni na sjednici

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog zaključka o održavanju Ministarske konferencije zemalja Jugoistočne Europe pod radnim naslovom "Efikasna demokratska uprava na lokalnoj i regionalnoj razini", Zagreb, listopad 2004. godine

Izvješće o radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske za 2003. godinu

Prijedlog odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00

Izvješće Povjerenstva za građenje javnih cesta i industrijsko-poduzetničkih zona o stanju radova na autocesti Zagreb-Split, dionici Bosiljevo-Dugopolje - usmeno izvješće

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na visinu cestarine i sustav naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom

Točka 9.
 1. Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatskih autocesta d.o.o., za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj


Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatskih autocesta d.o.o., za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj

Točka 10.
 1. Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu
 2. Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2005. godinu


Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu

Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2005. godinu

Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2004. godinu

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, radi provedbe Sporazuma o sufinanciranju Programa vodoopskrbe istočnog pravca regionalnog sustava zadarskog zaleđa, u razdoblju od 2004. do 2007. godine

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2005. i 2006. godini, za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine Osnovne škole Mala Subotica

Prijedlog zaključka o radu sustava obrane od tuče u 2004. godini

Prijedlog za potpisivanje Programa obrazovne, znanstvene i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike, za 2004., 2005. i 2006. godinu

Dokumenti