3. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:    

1.         1.         Provedba porezne reforme    
 
            1.1.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)
 
            1.2.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 
            1.3.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 
            1.4.      Nacrt prijedloga zakona o porezu na dohodak
 
            1.5.      Nacrt prijedloga zakona o porezu na promet nekretnina
 
            1.6.      Nacrt prijedloga zakona o lokalnim porezima
 
            1.7.      Nacrt prijedloga zakona o Poreznoj upravi
 
            1.8.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 
            1.9.      Nacrt prijedloga općeg poreznog zakona
 
            1.10.    Nacrt prijedloga zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)
 
            1.11.    Nacrt prijedloga zakona o upravnim pristojbama (EU)
 
            1.12.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu (EU)
 
            1.13.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)
 
            1.14.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
 
            1.15.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                
3.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti u vezi s procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini                                         
                                                                                                                                
4.         Prijedlog odluke o sufinanciranju 1. faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom u Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini, za potrebe izvođenja radova na izgradnji smještajne građevine na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu                                                               
 
6.         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                           
 
7.         Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za rujan 2016. godine                                                        
 
8.         Prijedlozi odluka o pokretanju postupka za sklapanje Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta:
 
            a)         Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu
            b)         Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu                                 
 
9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora.
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
1.1.      Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC-Trade), 11. studenoga 2016. godine                                                                                                  
1.2.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 14. studenoga 2016. godine                      
1.3.      Vijeće za opće poslove (GAC), 15. studenoga 2016. godine                         
1.4.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. i 15. studenoga 2016. godine                                                                                                      
1.5.      Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 15. studenoga 2016. godine                                                                        
1.6.      Vijeće za opće poslove – Kohezijska politika (GAC Cohesion), 16. studenoga 2016. godine                                                                                                        
2.         Zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu izvješća u vezi sa realizacijom odredbi članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, br. 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 50/00) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                      
 
3.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 49/16) –davanje dopunskog očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                       
 
4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                                
 
5.         Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (povjerljivo)                                                           
 
6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

 
 
 

Dokumenti